„Попов и Партньори” приета за член на TAGLaw

През ноември 2014 г., след няколко месечна процедура по проверка и прием, „Попов и Партньори” стана единствената българска адвокатска кантора – член на TAGLaw – една от най-големите международни правни мрежи в световен мащаб. TAGLaw представлява обединение на повече от 145 адвокатски кантори в повече от 80 страни по света. Със своите над 9000 адвокати, TAGLaw предоставя юридически услуги на клиенти от 5 континента. Адв. Сибина Ефтенова и адв. Ангел Бузалов ще представляват „Попов и Партньори” в отношенията с останалите членове от мрежата на международно ниво.

Членството в правната мрежа дава достъп на всяка кантора до ресурси, които позволяват повишаване качеството и разширяване на спектъра от предоставяните услуги, в посока максимално отчитане на спецификите на местното законодателство в различните държави и сътрудничество при работа по проекти с трансграничен елемент. Кантората получава и възможността да търси консултации от чуждестранни партньорски кантори, като по този начин предоставя на своите клиенти възможност да получат в оптимални срокове правна консултация от най-високо качество относно съответния местен пазар и законодателство.