„Попов и Партньори” бе избрана да събира вземанията на „ВиК – София”

„Попов и Партньори” спечели обявената обществена поръчка и сключи договор за извънсъдебно събиране на вземания на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. Държавното дружество обслужва населението от 22 общини на втората по територия област в България. Трите ВиК оператори, вече предпочели услугите на „Попов и Партньори”, обслужват общо около ¼ от населението на България.