Попов, Арнаудов и Партньори с отличие от Media Law International (MLI)

Попов, Арнаудов и Партньори e отличено от Media Law International (MLI) като водеща кантора в сферата на медийното право за 2022 г. Media Law International (MLI) е независим издателски бизнес, който подготвя годишен справочник, фокусиран изключително върху медийното право, осигурявайки широко покритие на правни и бизнес сектори в множество юрисдикции.

През 2021 г. медийното право беше сред основните фокуси в работата на кантората. ПАП беше избрана от българското Министерство на културата да изготви и оцени въздействието на законопроекти за въвеждане в България на DSM и SatCab директивите. Директивите са сред актовете с най-голямо значение за функционирането на единния медиен цифров пазар в рамките на ЕС. Наред с това, кантората продължи да съветва участници  в медийния пазар във връзка с уреждане на отношенията им с правоносители и ползватели, както и за съответствие на рекламните им послания с изискванията за етична комуникация.