Галин Попов пред Капитал за графика на работа на Народното събрание

Галин Попов коментира пред Капитал възможностите за въвеждане на твърд график на работа на Народното събрание, съдържащ трите редовни форми на парламентарна дейност – работа в комисии, пленарни заседания и парламентарен контрол, като очерта добрите практики на други европейски парламенти и как това може да се отрази на качеството на законодателната дейност:  https://www.capital.bg