Call Centre на „Попов & Партньори“ спечели мащабна обществена поръчка

Управляваният от кантората кол център за извънсъдебно събиране на вземания бе избран за изпълнител на мащабен проект за събиране на дължими сметки от абонатите на „Софийска вода”. Чрез центъра се осъществява връзка с клиентите, уговарят се условия и срокове за погасяването на дълговете към доставчика.

Заради спечелването на обществената поръчка, кол центърът беше разширен технически и логистично, така че да обслужва с пълните си възможности възложената поръчка, едновременно със събирането на вземания на досегашните клиенти на кантората, както и с обслужването на подобни проекти, които в бъдеще бъдат възложени от други компании.

Благодарение на уникалния собствен софтуер, кантората за пореден път доказва възможностите си за едновременно обслужване събирането (извънсъдебно и/или съдебно) на голям брой вземания в услуга на големите компании – доставчици на комунални услуги, банки, застрахователи, лизингодатели и т.н.

Нетрадиционното решение за интегриране на Call Centre в самата структура на адвокатската кантора дава изключителни резултати – благодарение на правните знания и опит в делата на екипа ефективността надминава очакванията на нашите клиенти.