Асоциация на търговците на нехранителни стоки започва работа в България

Първата по рода си Асоциация на търговците на нехранителни стоки в България започва да функционира от днес в страната. Нейни учредителни членове са някои от най-големите търговци в сектора у нас – Доверие Брико (Mr. Bricolage), Джамбо ЕС. Б ЕООД (Jumbo), Мегадом ООД (Praktis), Еником-М ООД (Enikom, Kare, Home design), Аико Мулти Консепт ООД (Aiko XXXL), Мьомакс България ООД (Mömax).

Асоциацията цели да обедини усилията на членовете и да осигури необходимата структура за набелязване на общи браншови цели и организираното провеждане на кампании за постигането им. Това включва, както краткосрочни действия с оглед на конкретни правителствени решения, така и дългосрочни, които целят подобряване на бизнес средата за членовете на организацията. За изпълнителен директор на Асоциацията бе избран адвокатът с дългогодишен опит в сферата на търговското право и регулациите – Галин Попов, основател и главен управляващ съдружник на Адвокатска кантора Попов, Арнаудов и Партньори.

„С членовете на Асоциацията ще работим за установяването на ясни, предвидими, прозрачни и еднакви за всички правила за дейността на търговците. Подкрепяме усилията на правителството за въвеждане на мерки за справяне с пандемията, но сме на твърдата позиция, че те трябва да се въвеждат на базата на анализи и да действат еднакво за всички. Готови сме да съдействаме на институциите за това.“ – каза Галин Попов по повод на учредяването.

Друга цел на Асоциацията е подобряване на осведомеността на членовете по актуални правни и регулаторни въпроси. Не на последно място, Асоциацията ще насочи усилия в създаването и утвърждаването на професионални стандарти за почтени и добросъвестни делови отношения в условията на свободна и прозрачна конкуренция.

Асоциацията планира да осъществява кампании съвместно с публични институции и организации, да провежда годишно събитие, а също и тематични обучения. Сред набелязаните стъпки е и участието в работни групи, обществени обсъждания, законодателни инициативи, които имат отношение към потребителите, техните права и сектора на нехранителни стоки като цяло.