Успешната практика на адвокатска кантора „Попов & Партньори“ беше включена в годишника на КЗК

В публикувания през този месец „Информационен бюлетин на Комисията за защита на конкуренцията за 2006 г.“ сред петте примера от практиката по чл. 18 от ЗЗК бяха включени две преписки, в които Адвокатска кантора „Попов & Партньори“ успешно защити интересите на своите клиенти. Преписките са включени като примери в категории „Телекомуникации“ и „Имуществени авторски и сродни права“.