Световна среща на TAG Alliances.

В дните между 3-ти и 5-ти май в Париж се проведе световната среща на TAG Alliances. Основаната през 1998 г. мрежа включва 290 членове в над 100 държави по света и общо над 16 000 професионалисти. Освен водещи адвокатски кантори, TAG обединява и над 120 счетоводни компании, работещи в 70 държави.

Тазгодишната международна конференция бе всеобща и на нея се срещнаха и обмениха опит и идеи адвокати, одитори, счетоводители и стратегически партньори на мрежата. Участие в събитието взеха и представители на адвокатска кантора „Попов и Парнтьори“, която преди 3 години бе избрана като единствената българска адвокатска кантора – член на интернационалната правна мрежа TAGLaw.

Добрите взаимоотношения с чуждестранни партньорски кантори дават възможност да предоставим на клиентите пълно правно обслужване – във всички сфери на правото, по целия свят.