СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

До дни се очаква да стартира процедурата за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, обявена от Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.

Проектните предложения ще бъдат финансирани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на средствата по процедурата.

С процедурата и критериите за допустимост на кандидатите, може да се запознаете тук:

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за кандидатстване и участие в процедурата. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Елисавета Йотова, партньор и заместник-ръководител на направление Публично право и проекти,  e.jotova@popovarnaudov.bg или адв. Диляна Станева, асоцииран партньор, експерт в направление Публично право и проекти, e-mail d.staneva@popovarnaudov.bg.