“Попов & Партньори” с подобрени позиции в международната класация “Legal 500”

В изданието на класацията за 2012 г., работата на “Попов&Партньори” е отличена в 8 категории (от общо 9 за България), като изданието е посочило и водещите специалисти на кантората в съответната правна област. Отчита се подобрение на позицията на “Попов&Партньори” на пазара на юридически консултантски услуги. Категориите са:

  • Банки и финанси (Галин Попов, Елисавета Йотова и Емилиян Арнаудов);
  • Капиталови пазари;
  • Корпоративно обслужване, сливания и придобивания (Галин Попов);
  • Европейски съюз и конкуренция (Галин Попов, Елисавета Йотова и Емилиян Арнаудов);
  • Приватизация, публично-частни партньорства и чуждестранни инвестиции;
  • Проекти, енергия и природни ресурси (Елеонора Сергиева);
  • Недвижима собственост и строителство (Галин Попов и Сибина Ефтенова);
  • Технологии, медии и телекомуникации (Елисавета Йотова и Емилиян Арнаудов).