„Попов, Арнаудов и Партньори“ бе приет за член на Българо- Испанската Търговска Камара

В началото на месец април Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори“ бе приет за пълноправен сертифициран член на Българо-Испанската Търговска камара.

Българо-Испанската Търговска камара е нестопанска организация, работеща за установяването на икономическа синергия и развитие на стабилни и интензивни отношенията между България и Испания, чиято основна цел е да подпомага и гарантира търговско- икономическите, социални и международни връзки между испански и български фирми.

Ролята на Адвокатското дружество като член на Камарата е насочена към предоставяне на правна подкрепа и съдействие на организацията и нейните членове в целия спектър на бизнес правото и публичните проекти.

Екипът на Адвокатското дружество е на разположение за комплексно юридическо подпомагане на начинанията на членовете на организацията.

С поглед към бъдещето, пожелаваме множество резултатни проекти и развитие на успешно партньорство.