От днес Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е член на PARA – Professional Association of Robotics and Automation

От днес Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е член на PARA – Professional Association of Robotics and Automation (ПАРА – Професионалната асоциация по роботика и автоматизация).

PARA е сдружение на производители и дистрибутори на робототехника, разработчици на софтуер и хардуер, интегратори, индустриални зони, компании за индустриална автоматизация, технологични центрове, изследователски институции и „Think Tanks“. Организацията е ориентирана към извършване на предпроектни проучвания, изследвания на множество аспекти на потребителската и индустриалната роботика, както и технологичните политики.

Ролята на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ като член на PARA е насочена към предоставяне на правна подкрепа и съдействие за съблюдаване на нормативните регулации в постоянно развиващата се сфера на роботиката и автоматизацията. Екипът от експерти в областта на индустриалната и интелектуалната собственост на Адвокатското дружество изразява своята готовност за юридическо подпомагане на новите начинания на членовете на организацията.

С поглед към бъдещето, си пожелаваме множество резултатни проекти и развитие на успешно партньорство между правото и новите технологии.