Кой ще бъде автор на създаденото от AI?

Кой ще бъде автор на създаденото от AI?
На този и други въпроси отговори Емилиян Арнаудов. В рамките на Robotics Strategy Forum 2019 бяха разгледани множество детайли за бъдещето на роботиката, автоматизацията в Индустрия 4.0. и развитието на изкуствения интелект. Емилиян Арнаудов разгледа възможностите за защита на правата върху роботите и изкуствения интелект като продукт, както и защитата на правата върху сътвореното от робота и изкуствения интелект. В панел „Правни и HR предизвикателства“ беше обсъдено бъдещето на роботиката от гледна точна на правото, необходимостта от преквалификация на персонал и колаборативното взаимодействие между служители и изкуствен интелект. Благодарим на PARA – Professional Association of Robotics and Automation за поканата за участие в събитието.