Изменения в Закона за защита на потребителите

Адв. Христо Копаранов коментира пред Мениджър News, приетите промени в Закона за защита на потребителите, които ще влязат в сила на 28 май 2022 г. Измененията имат за цел да синхронизират законодателствата в отделните държави членки, но също така и да предоставят ясна и недвусмислена информация за потребителите, особено в случаите, когато пазаруват онлайн:

https://www.manager.bg/komentari/promenite-v-zakona-za-zashchita-na-potrebitelite-po-golyama-sigurnost-za-kupuvachite-i?fbclid=IwAR16vGrlK1CYEKDsgE6vWr8Gjs-9ubShz-LymOnRaXAJ77mBBgvYvnTVNQY