ICLG to: Consumer Protection 2020 публикува анализ на уредбата на потребителската защита в България, разработен от Галин Попов и Христо Копаранов

На страницата на International Comperative Law Guide, изготвен от GLG – независима медийна компания базирана в Лондон, която специализира в правния и стратегическия бизнес сектор, беше публикуван сравнителен наръчник за законовите разпоредби относно потребителската защита в различни държави. Разделът от наръчника, който описва състоянието на законодателството и практиката в Република България е разписан от ръководителя на практиката „Конкурентно и потребителско право“ в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – Христо Копаранов и главния управляващи съдружник – Галин Попов. В раздела се съдържа уредбата съгласно българското законодателство на изискванията към качеството и безопасността на стоките и съответствието им с договорите за продажба. Разгледани са условията за предявяване на рекламации, регулаторните изисквания към поведението на търговците, а също и последиците при неизпълнение на законовите правила и реда, по който те се налагат.