Христо Копаранов пред Bloomberg Bulgaria за измененията в Закона за защита на конкуренцията.

Адв. Христо Копаранов беше гост на предаването Бизнес старт по телевизия Bloomberg Bulgaria. Коментирани бяха измененията в Закона за защита на конкуренцията в това число нашумелите промени, насочени към удължаване на мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията и предвижданата възможност за преизбиране, които под предлог за транспониране на европейски директиви и гарантиране на независимост на Комисията водят точно до обратното и до предпоставки за политическа зависимост. Коментирано беше и отпадането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и замяната му със секторна регулация в сферата на търговия с храни, в резултат на което се стига в определена степен и до свръхрегулация на сектора. Бяха разгледани и повишените правомощия на КЗК за претърсвания в личните домове на управители на предприятия, както и модернизирането на правната уредба в сферата на контрола върху концентрации на стопанска дейност.

Пълното интервю може да видите тук.