Адвокатска кантора “Попов & Партньори” представи на банки и значими за българската икономика компании своето ноу-хау за събиране на вземания

На 18 юни 2009 г., в хотел „Кристал палас“, на елегантен коктейл-презентация съдружниците и част от екипа на „Попов & Партньори“ представиха своя иновативен подход при актуалната услуга „Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания“. Горещата тема събра много широк кръг от представители на българския бизнес и беше коментирана по време на събитието с голям интерес.

„В условията на криза един от най-добрите начини да оцеляваш е да успееш да организираш добре собствените си финанси и да бъде въведен ред в документооборота, за да има пълна яснота при управлението на фирмения капитал“ – заяви Искра Кишкова, управляващ съдружник, на специално организирания по темата коктейл. Предвид голямата задлъжнялост между фирмите, а също и на потребителите на обществени услуги, Адвокатска кантора „Попов & Партньори“ представи иновативен и последователен подход при събиране на вземанията, включващ механизъм за системно прилагане на пакет от мерки до окончателното събиране на вземането. Гостите превърнаха срещата в разговор, който даде визия за постигане на висока събираемост въпреки тежката задлъжнялост.

„Парите никога не свършват – каза Искра Кишкова. – Въпросът е да се анализира финансовото състояние на длъжника и да се улови точният момент, когато длъжникът плаща“.

Галин Попов, главен управляващ съдружник, допълни, че добрата обезпеченост със собствен екип, изключително мобилен и гъвкав, дава висока успеваемост при събирането на вземанията. Беше представен уникален за България софтуерен продукт, приложим при събиране на разнородни вземания – независимо от техния брой, размер и източник.

Консултантските услуги също заемат сериозен дял от дейността на кантората, но най-злободневна и наистина ценна се оказа възможността да бъде осигурен удачен и работещ механизъм за събиране на задълженията.

Сред гостите, които проявиха засилен интерес, бяха представителите на Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Обединена българска банка, Общинска банка, Интернешънъл Асет банк и други български и международни компании – включително „Топлофикация – София“, „Софийска вода“, „Ди Ейч Ел Експрес България“, „София Франс Ауто“, „Феърплей пропъртис мениджмънт“.

Екипът на кантората отдели специално лично внимание на всеки един от присъстващите. Част от гостите заявиха желанието си да започнат да ползват услугата колкото е възможно по-скоро.