Адвокат Десислава Цветкова ще проведе онлайн семинар за абсолютната давност по ЗЗД на16.10.2021 г., съвместно със Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ и ИСК при УНСС

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“, организират онлайн семинар на тема: „Абсолютната погасителна давност за облигационни задължения на физически лица”. Специализираният курс ще се проведе от Десислава Цветкова – адвокат с експертиза в областта на гражданското, облигационното и търговското право, възпитаник на ЮФ към УНСС и съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.

Повече инфомация за акцентите на обучението и записването ще намерите тук:

http://alumnilaw.net/event/seminar-aboslutna-pogasitelna-davnost/?fbclid=IwAR25OrXkwGrE4275ykVlrLDW5orhdgiOzXBzYVPVbSkeOFY42CDnjRWVj1U