Емилиян Арнаудов и Елисавета Йотова се включиха като ментори във „Форум 100 на креативните мениджъри“

Емилиян Арнаудов и Елисавета Йотова бяха едни от менторите на второто издание на „Форум 100 на креативните мениджъри“, организирано от Асоциация на денталните мениджъри в България, което се проведе на 02.12.2023 г. Събитието събра над 100 лидери на дентални практики и на компании извън денталния бранш, разпределени в групи от 10 човека, всяка една с ментор, които обсъждаха на 10 маси общо 5 избрани теми в областта на мениджмънта – „Професионална защита и документооборот“, „Европейски проекти – възможности за развитие“, „Психология на продажбите“, „Финансово управление, данъчни облекчения“, Дигитален маркетинг и пациентска лоялност.“

Адв. Арнаудов, управляващ съдружник в кантората, беше един от двамата ментори по темата „Професионална защита и документооборот“.  В дискусията адв. Арнаудов обърна внимание на специфични за денталния бранш правни аспекти, свързани с нормативните противоречия във връзка с абсолютната забрана за реклама на търговската дейност на компаниите в денталната сфера, някои важни аспекти при защита на потребителите, както и на правните способи за защита на доброто име в интернет, включително и при комуникация в интернет сайтове и социални мрежи. Обсъдено бе и задължението на всички компании с  50 и повече  служители да въведат до 17.12.2023 г. механизъм за защита на подателите на сигнали при оповестяване на информация за извършени законoнарушения на европейско и национално равнище (whistleblowing).

Адв. Елисавета Йотова, съдружник и заместник ръководител Направление “Публично право и проекти”, беше един от двамата ментори по темата „Европейски проекти – възможности за развитие“. В рамките на проведената дискусия тя запозна събеседниците си с възможностите за европейско и национално финансиране, откритите в момента процедури, както и акцентира върху спецификите при изпълнението и отчитането на проектите.

Всяка група изведе решение по темата, върху която работи, което менторите представиха пред аудиторията.

В рамките на „Форум 100 на креативните мениджъри“ бяха връчени и годишните награди на АДМБ за успешен дентален мениджмънт.