Васил Стефанов

Младши асоцииран партньор – Търговско право и спорове

Васил е част от екипа на направление „Търговско право и регулации“. Основната част от натрупания му опит е в сферата на търговското, облигационното и гражданскопроцесуалното право. Участва в комплексното правно обслужване на клиенти и инвестиционни проекти, в съдебни производства като процесуален представител по граждански и търговски спорове, както и в изпълнителни и обезпечителни производства. Притежава опит също в арбитражни производства и извънсъдебни спогодителни процедури.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализации „Правораздаване” и „Публична администрация“, 2017

133-то СОУ „Ал. С. Пушкин“, София, Английски и руски език, 2012

 

Професионален опит

Член на Софийска адвокатска колегия от 2018 г.

Съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Назарян и Стефанов“, 2018-2020

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“, 2014-2017

 

Езици

Английски език