Самуил Димитров

Правен консултант – Събиране на вземания

Извънсъдебно събиране на вземания.

Образование и допълнителни квалификации.

Нов български университет, гр. София, Магистър по специалност „ Право“, 2016 г. – до момента

134 СОУ „ Димчо Дебелянов“, гр. София, хуманитарен профил, 2015 г.

Професионален опит.

Стажант в Администрацията на Висшия съдебен съвет / АВСС /, гр. София

Стажант в Национална агенция за приходите, дирекция „ Обжалване и данъчно осигурителна практика“ гр. София, Отдел „ Обжалване“

Стаж при адв. Кремена Трифонова, гр. София

Участие в проекти на кантората.

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията. Също така води преговори за сключване на извънсъдебни споразумения.

Притежава практически опит в заповедни, искови и изпълнителни производства.

Езици

Английски език