Рената Исталиянова

Младши правен консултант – Събиране на вземания

Събиране на вземания

Образование и допълнителни квалификации:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“, от 2019 – към момента.

133 СУ „А.С.Пушкин“, гр.София, Паралелка с профил – английски и руски език.

Професионален опит:

Стажант по проект „Студентски практики – Фаза 2“ в кантора „Попов, Арнаудов и партньори“.

 

Участие в проекти на кантората:

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията.

 

Езици:

Руски език, Английски език