Неда Крумова

Младши правен консултант – Търговско право и регулации

Търговско право и регулации

Образование и допълнителни квалификации

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“, от 2018 – към момента

35 средно езиково училище „Добри Войников”, София (профил: немски и руски език) 2013-2018 г.

 

Професионален опит

Стажант в Държавна агенция за закрила на детето.

 

Участие в проекти на кантората

Като стажант – спомага работата на екипа при сключване на договори, регистрация на дружества, пренос на документи и други дейности от общо значение.