Мелина Младенова

Асоцииран адвокат – Събиране на вземания

Събиране на вземания

Образование и допълнителни квалификации:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър po специалност „Право“, 2020 г.

Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин, профил „Математика“, 2015 г.

 

Професионален опит:

Правоспособен адвокат, 2023 г.

Юрисконсулт, 2021 – 2023 г.

Стажант в Софийски районен съд, 2021 г.

Адвокатски сътрудник, 2017 – 2021 г.

 

Участие в проекти на кантората:

Работи като адвокат в сферата на съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, процесуално представителство по граждански и търговски дела, изпълнителното производство, в частност вземания във връзка с банкови кредити, вреди от различен характер, включително във връзка с договори за застраховки. Изготвя становища и правни консултации по международни частно-правни казуси относно събиране на вземания и водене на граждански и търговски дела с международен елемент.

Притежава богат опит в сферата на гражданския процес, банковото право, застрахователното право, търговски сделки и отношения между търговци, потребителско право, международни спорове по граждански и търговски дела, както и в областта на данъчното право и данъчния процес. Има подчертан интерес в сферата на Финтех и еволюцията на търговското право – взаимодействията между новите технологии и ключови области на търговското право и потенциалните правни промени в отговор на новото развитие на технологиите и бизнеса.

Езици:

Английски език