Марина Николова

Старши правен консултант – Събиране на вземания

Събиране на вземания

Образование и допълнителни квалификации

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“ , от 2016 – към момента

„Първа английска езикова гимназия“, София, Езиков профил – Руски и английски, 2016 г.

 

Участие в проекти на кантората

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията.

 

Езици

Английски език, Руски език