Максимилиян Пенков

Правен консултант - Събиране на вземания

Извънсъдебно събиране на вземания.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство – специалност „Право”, 2016 – понастоящем

Професионална гимназия по механоелектротехника “ген. Иван Бъчваров” – Компютърна техника и технологии, 2016 г.

 

Професионален опит

Младши правен консултант в адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори”

 

Участия в проекти на кантората

Участие в проекти, с насоченост – извънсъдебно събиране на задължения – срещи с клиенти на кантората, относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията.

 

Езици

Английски език