Кристиян Кирилов

Адвокатски сътрудник – събиране на вземания

събиране на вземания

Образование и допълнителни квалификации:

Нов български университет, специалност „Право“, гр. София

Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана

 

Професионален опит:

Стажант в Районен съд – Монтана – наказателно и гражданско отделение

 

Участие в проекти на кантората:

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията. Също така води преговори за сключване на извънсъдебни споразумения.

Като адвокатски сътрудник – спомага работата на екипа при сключване на договори, регистрация на дружества, пренос на документи и други дейности от общо значение.

Езици:

Английски и руски език