Иван Антонов

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Дългогодишен експерт в областта на гражданското производство с опит в процесуално представителство по граждански и търговски спорове.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, Магистър, специалност „Право“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър, образователно-квалификационна степен „Магистър по Международни отношения – Право на ЕС”, съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университетите на Лотарингия (бивш университет Нанси-2) и Страсбург, Франция

Университетско удостоверение за специализация от Университета на Лотарингия и Университета на Страсбург, образователно-квалификационна степен „Магистър по Международни отношения – Право на ЕС”, съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университетите на Лотарингия (бивш университет Нанси-2) и Страсбург, Франция

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2015 г.

 

Участия в проекти на кантората

Опит и експертиза в сферата на извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, изпълнителното производство.

Участие в първият по рода и размера си за страната проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, в партньорство с Националното сдружение на общините.

Участие в цялостни правни анализи и консултиране на индивидуални и корпоративни клиенти.

 

Езици

Английски език