Ива Кръстева

Старши правен консултант - Събиране на вземания

Притежава опит в областта на съдебно събиране на вземания и търговска несъстоятелност, като подпомага екип „Съдебно събиране на вземания и несъстоятелност”в дейността му.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2015 – до момента

Сертификат за владеене на немски език – Deutsch als Fremdsprache

Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен, Профил “Немски – английски език”,2015 г.

 

Професионален опит

Стажант в aдвокатска кантора „Милованови”

Стаж при адв. Пламен Димитров

 

Участия в проекти на кантората

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания на корпоративни клиенти.

Притежава практически опит в искови, заповедни и изпълнителни производства.

 

Езици

Немски и английски език