Илиян Илиев

Старши правен консултант - Събиране на вземания

Притежава опит в областта на защита на правата на кредиторите, като подпомага екип „Съдебно събиране на вземания и несъстоятелност”в дейността му.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специалност „Право“ – от 2015 г. до настоящия момент;

Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Петрич, 2015.

 

Професионален опит

Правен консултант в „Мост финанс мениджмънт“ АД за периода Юли – Октомври 2016 г.

 

Участия в проекти на кантората

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания на корпоративни клиенти.

Участва в подготовката на производства по търговска несъстоятелност, вкл. изготвяне на молби за откриване на производство по несъстоятелност, молби за предявяване на вземания, възражения против предявено или прието вземане и др.

 

Езици

Английски език