Евгения Димитрова

Младши правен консултант – Събиране на вземания

Извънсъдебно събиране на вземания.

Образование и допълнителни квалификации.

Университет за национално и световно стопанство, специалност „Право“ – от 2017 г. до настоящия момент.

Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново – английски с немски език

Професионален опит.

Младши правен консултант в  „Попов, Арнаудов и партньори“ от  2020г.

Участие в проекти на кантората.

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията. Също така води преговори за сключване на извънсъдебни споразумения.