Диляна Станева

Асоцииран партньор - Публично право и проекти

Ръководи порцеса по завеждане на заповедни и искови срещу длъжници. Дългогодишен експертен опит в сферата на съдебно събиране на вземания (заповедни, искови, обезпечителни производства).

Образование и допълнителна квалификация

Магистър по „Право”, Университет за национално и световно стопанство, София, 2010 г.

54 –то СОУ „Св. Иван рилски”, Английски език и литература, София, 2005 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2017 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на сферата на съдебно събиране на вземания.

Осъщствява процесуално представителство, вкл. становища и консултации, по дела и казуси в сферата на семейното и наследствено право, както и такива, свързани със българското гражданство.

Част от екипа, участвал в изпълнението на едни от най-мащабните проекти на кантората – обществени поръчки на Висш съдебен съвет (дейността, свързана с „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес”) и Администрация на Министерски съвет (дейността, свързана с „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията”).

 

Езици

Английски и испански език