Цветелина Стоилова-Вълканова

Старши асоцииран партньор - Ръководител практика Корпоративно право, банки и финанси

Ръководи и координира практиката на Адвокатското дружество в област Корпоративно право, банки и финанси. Притежава богат професионален опит и в сферата на недвижими имоти и строителство, конкурентно право, енергетика, обществени поръчки, морско право и транспорт.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“, 2004 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, 1999 г.

 

Професионален опит

“Кинкин и партньори” Адвокатско дружество, 2013 г.-2020 г., Старши асоцииран адвокат

“Добрев, Кинкин и Люцканов” Адвокатско дружество, 2007 г.-2013 г., Старши асоцииран адвокат

Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Министерство на транспорта, 2004 г.-2007 г., Юрисконсулт

Народно събрание на Република България, 2002 г.-2003 г., Законодателен сътрудник

 

Членства

Член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи като адвокат в област в сферата на корпоративното и търговско право, сливания и придобивания, корпоративно структуриране, банки и финанси, недвижими имоти и строителство.

 

Езици

Английски и немски език