Божко Порязов

Старши асоцииран партньор – Ръководител практика Недвижими имоти и инвестиции

Специализиран е в областта на вещното право, строителството и инвестициите. Притежава богат опит в предоставянето на консултантски услуги свързани с недвижимите имоти, строителството, инвестициите и процесуално представителство в съдебни производства.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство София, Магистър по специалност „Право”, 2004 г.

Английска гимназия „Пловдив” – град Пловдив, Английски език, 1995 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г.

Адвокат в Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ 2005 – 2006г.

Партньор в Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ 2006 – 2020г.

 

Участия в проекти на кантората

Професионалното си развитие започва през 2005г., като адвокат, практикуващ в сферите на вещното, гражданското и търговското право, търговска несъстоятелност.

Представлява клиенти на Кантората по съдебни дела в областта на търговското, вещното право, строителството, строителните регулации и териториалното устройство. Защитава правата и законните интереси на физически и юридически лица в съдебни производства свързани с търговското право, правото на собственост и строителните регулации.

Предоставя правни консултации свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и териториално устройство, за което участва в преговори, структуриране на сделки, изготвяне на различни становища, споразумения и договори Участва в изготвянето на цялостни правни анализи в сферата на търговското, вещното и наследственото право.

 

Езици

Английски език