Божко Порязов

Партньор – Ръководител практика „Недвижими имоти и инвестиции”

Специализира в областта на вещното право, строителството и инвестициите. Притежава богат опит в предоставянето на консултантски услуги свързани с недвижимите имоти, строителството, инвестициите и процесуално представителство в съдебни производства. Има дългогодишен опит в областта на корпоративното право и търговските сделки.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство София, Магистър по специалност „Право”, 2004 г.

Английска гимназия „Пловдив” – град Пловдив, Английски език, 1995 г.

Професионален опит и членства

Член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г.

Старши асоцииран партньор в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ април 2020г. – декември 2022

Партньор в Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ 2006 – 2020г.

Адвокат в Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ 2005 – 2006г.

Участия в проекти на кантората

Предоставя правни консултации, свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и териториално устройство, за което участва в преговори, структуриране на сделки, изготвяне на различни становища, споразумения и договори. Участва в изготвянето на цялостни правни анализи в сферата на търговското, вещното и наследственото право.

 

Представлява клиенти на Кантората по съдебни дела в областта на търговското, вещното право, строителството, строителните регулации и териториалното устройство. Защитава правата и законните интереси на физически и юридически лица в съдебни производства свързани с търговското право, правото на собственост и строителните регулации.

 

Извършва консултации, свързани с комплексното правно обслужване на компании в различни икономически сектори.

 

Секторна специализация

Строителство

Инвестиции в недвижими имоти

Отдаване на недвижими имоти под наем

Хотелиерство

Търговия

Индустриално производство

Езици

Английски език