Бенислав Вътев

Асоцииран партньор - Ръководител практика Корпоративно и Търговско право

Специализира в следните области - защита на лични данни и подпомагане на клиентите за постигане на съответствие с високите стандарти и изисквания на Общия регламент за защита на данните; търговски сделки и дружествено право. Притежава експертен опит в областта на вещното право, процесуално представителство пред съдебни и адмнистративни органи, търговското и трудовото право.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, Магистър по специалност „Право”, 2014

9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София, 2009 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г.

Придобита правоспособност като медиатор през 2016 г.

Сертификат за експертиза в областта на защитата на личните данни CIPP/E –  Международната асоциация по защита на данните (IAPP) – юли 2018 г.

 

Участия в проекти на кантората

Реализация на проекти в сферата на защита на лични данни, вещното право, търговски спорове и търговска несъстоятелност, процесуално и извънпроцесуално представителство на клиенти при разрешаване на имуществени спорове.

Цялостни правни анализи, консултация и правно съдействие по въвеждане на изискванията на Общия регламент по защита на данните в предприятията на клиентите; цялостни правни анализи и консултиране на сделки с недвижими имоти, правни анализи при придобиване на търговски предприятия.

 

Езици

Английски, френски и немски език